Eiti ir skelbti

Posted by in apmąstymas

Krikšto sakramento galia kiekvienas mūsų yra Dievo pašauktas ir pasiųstas skelbti Evangeliją ir tai yra kilmingiausias ir svarbiausias uždavinys. Ar vasarą ar žiemą, ar dieną ar naktį, ar tarp pažįstamų ar svetimų žmonių, ar norisi ar apima tinginystė – visada Dievo įkvėpimui paklusnūs turime skelbti Gerąją Naujieną. Nors netobulai ir negeriausiai, nors silpni ir netinkami, žvelgiant žmogaus akimis, sugebame kitus nukreipti į draugystę su Viepačiu, kartais mums nesuprantamu būdu ar net per mūsų kančias, Jis pats savo malone patraukia prie savo Gailestingos širdies.