Ora et labora

Posted by in apmąstymas

Šv. Benediktas, šios dienos ir Europos globėjas, išgirdęs pašaukimą sekė Jėzumi ir dvasia ir kūnu, tai reiškia formavo savo sielą žvelgdamas į patį Viešpatį maldos metu ir ugdė savo kūną nepasiduodamas tinginystei. Tą pačią „maldos ir darbo mokyklą” siūlė savo dvasiniams sūnums ir dukroms, kad pasiektų dangiškąją šeimą, amžinuosius namus, lobius, gyvenimo pilnatvę. Kaip neįmanoma palikti šio pasaulio ir eiti iš paskos Jėzaus tik siela arba tik kūnu, taip išganymu gali džiaugtis tik visas žmogus. Taigi, kol turime laiko dirbkime savo siela ir fiziniu darbu šlovinkime Dievą.