Evangelijos radikalizmas

Posted by in apmąstymas

Eiti iš paskos Jėzaus tai atsisakyti visų kitų tikslų,palikti viską, kas nėra iš Dievo, nėra Jo, nėra Jo garbei, yra priešinga Evangelijai.
Eiti iš paskos Jėzaus tai tarnystė tiems, kurie yra Dievo, kuriems Dievas yra svarbus, kuriuos Dievas myli, kuriuose mylime Dievą.
Eiti iš paskos Jėzaus tai užtikrintas atlygis, tačiau tik danguje – pats Dievas, gyvenimo ir laimės Šaltynis, Amžinas ir Tobulas.