Šventa diena

Posted by in apmąstymas

Šventa diena tai ne nesutrukdytos idilės laikas, bet sustojimas darbų ir pareigų eigoje, kad savo mintis nukreipčiau į Dievą, Jam atiduočiau gyvenimo vaisius ir paprašyčiau palaimos sekančioms dienoms kelyje per nežinomybę. Tai tinkama proga, kad įsiklausęs į Dievo žodį pasimokyčiau doro gyvenimo, padayrčiau išvadas iš savo parpuolimų ir patikrinčiau ar einu evangelijos ir tikėjimo taku. Tai atradimas iš naujo kasdieninių vertybių, dvasinių lobių ir pašaukimo pagrindų, kad ateitis nepleventų manimi. Ir, kas svarbiausia, galimybė susimąstyti, jog Jėzus atpirko mane, visada yra šalia ir tobulai myli. Lieka man švęsti, džiaugtis ir dėkoti Dievui už nuostabią šventą dieną besistengiant tuo pačių atsidėkoti – būti kuo arčiau Viešpaties, mylėti Jį ir visą save besąlygiškai atiduoti.