Ištiesti ranką

Posted by in apmąstymas

Du gestai dviejose skirtingose situacijose, kitame kontekste, bet apibūdinti tais pačiais žodžiais: „ištiesti ranką”. 1) Mozė ištiesia ranką virš jūros, o Viešpats ruošia Izraelitams kelią. 2) Jėzus ištiesia ranką į mokinius ir taria: „Štai mano motina ir mano broliai”. Pirmas gestas tai malda, antras paprastas informacinis ženklas.

Bažnyčios tėvai tikriausiai taip parašytų: kaip Mozė ištiesdamas ranką virš jūros paruošė Izraelitams kelią į laisvę, taip Jėzus, Naujas Mozė, ištiesia ranką į savo mokinius ir rodo kelią vedantį į laisvę per apaštališką misiją ir Gerosios Naujienos skelbimą, nes kur tarnystė ir meilė, ten laisvė.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.