Ar verta stengtis ir ieškoti Dievo?

Posted by in apmąstymas

Šv. Marija Magdalietė Jėzaus išlaisvinta iš  septinių piktųjų dvasių, suprato, kad tik Dievas perplėšia nuodėmių pančius ir apdovanoja pilnu ir tobulu džiaugsmu, todėl visą save atiduoda Viešpačiui. Mylėdama Išganytoją atkakliai klausosi Jo mokymų, eina ten, kur Jis, tyloje kenčia prie Jo kryžiaus, verkia prie Jo kapo, uoliai ieško „dingusio“ Viešpaties kūno. Ilgėtis Mokytojo – tai tinkamas kelias surasti velykinę laimę – vėl pamatyti Dievą, Gyvąjį, Prisikėlusį!