Dangiškajam Tėvui teikti garbę.

Posted by in apmąstymas

Jei kiekviename žingsnyje matome Dievo meilės ženklus esame įskiepyti į Jėzų kaip šakelės suaugusios yra su vynmedžiu. Jei kiekvieną dieną skaitome, klausome Dievo žodį su krioklio jėga esame nuvalyti nuo mūsų netobulybės bei su laisva ir tyra širdimi savo žvilgsnius, mintis ir troškimus nukreipiame į Amžinąjį. Jei vienijamės su Jėzumi, naudojamės Jo malonėmis, pasiliekame su Juo ir laimės ir išbandymo laiku, tada esame atgaivinti, atnaujinti ir neprarandame savo gyvenimo, bet Dangiškajam Tėvui teikiame garbę.