Zebediejai

Posted by in apmąstymas

Evangelijos tobulybė pati neateina – kiekvieną dieną kiekvienu sprendimu, kiekvienu elgesiu reikia padaryti žingsnį jos link. Zebediejai, tiesą sakant jų motina, norėjo iš kart,  be pastangų atsirasti Viešpaties dešinėje ir kairėje. Daug ką siekė! Ir labai gerai, nes Dievas Viešpats yra dosnus ir viską gali. Tik mes dėl savo netobulybės ne visada sugebame priimti Jo malones.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.