Atvira širdis meilei

Posted by in apmąstymas

Šventoji Morta, šios dienos globėja tai drąsi moteris, Marijos ir Lozoriaus sesuo, ir kas svarbiausia Jėzaus bičiulė. Jinai atpažįsta Jėzuje gyvenimo ir mirties Viešpatį, todėl MEILEI tarnauja su meile. Jinai tiki MEILĘ ir MEILEI išpažįsta tikėjimą į prisikelimą.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.