Taip yra!

Posted by in apmąstymas

Ar yra įmanoma būti labai arti Dievo, stipriai patirti Jo veikimą ir vaikščioti Jo akivaizduoje? Taip, tačiau tam yra reikalingas paklusnumas – kai Mozė padarė viską, ką Viešpats buvo jam įsakęs, Dievo šlovė pripildė buveinę. Kas yra paklusnus bus pagautas Amžinojo tinklais. Ar supratote visa tai?

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.