Galu gale, kas yra Jėzus?

Posted by in apmąstymas

Kažkada galvojau: Jei gyvenčiau tada, kai Jėzus vaikščiojo po žeme ir matyčiau Jį savo akimis, mano tikėjimas būtų buvęs daug stipresnis, o net nenugalimas….Bet vieną dieną išgirdau bažnyčioje tą Evangelijos fragmentą, kuris irgi šiandien yra skaitomas – Nazarete Jėzus nepadarė daug stebuklų dėl šio miesto gyventojų netikėjimo. Ir mano mąstymo „išmintis“ griuvo.

Neužtenka matyti Jėzų – reikia Jame matyti Dievą ir giliai savo širdyje patirti Jo meilę.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.