Gera būti prie Tavęs

Posted by in apmąstymas

Įlipsiu į kalną, kad ištiesęs rankas, pasveikinčiau Dievą. Perplauksiu jūras, kad atradęs savo Mokytoją, klausyčiausi pamokimų apie tiesą ir gailestingumą. Savo širdyje pastatysiu palapinę Viešpačiui, kad Švenčiausioji Trejybė apreikštų savo garbę dar viename savo kūrinyje.