Iš ko statoma bendruomenė?

Posted by in apmąstymas

Bendruomenė yra gyva, kai vienas kitą pamoko, pabara, paguodžia ir pagiria. Kai jos pamatas yra Dievas, tai ji išlieka tvirtai suręsta ir galinga maldoje.