Ko reikia?

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas, kuris nori įeiti į daungų, turi laikytis įsakymų – Dievo duotų doraus gyvenimo taisyklių. Tačiau Viešpaties sukurtas žmogus nėra patenkintas minimalizmu ir siekia maksimalizmo. Asmeniškai ir sąmoningai išrinkdamas Evangelijos vertybes nori bendradarbiauti su Amžinojo malonėmis – savo širdį išlaikyti tyrą ir visą atiduoti Kristui, nes atsisakymas pasaulio tai natūralus etapas sekant Jėzumi.