Gera Mokytoja

Posted by in apmąstymas

Yra žmonės, kurie mėgsta duoti patarimus, visus pamokyti, įspėti, kiekvienoje situacijoje turi ką pasakyti. Net jeigu jie yra teisūs, bet jų gyvenimas prieštarauja jų žodžiams, sunku priimti tas pamokas. Kaip pasakė Jonas Paulius II „šiuolaikiniam žmogui labiau reikia liudytojų negu mokytojų”. Todėl Švč. Mergelė Marija tarnaudama Jėzui, Bažnyčiai ir visiems žmonėms šventumo kelyje yra padabinta dangaus ir žemės Karalienės titulu.