Rentgenas

Posted by in apmąstymas

Šiandien Jėzus Evangelijoje ragina fariziejus, tuo pačiu ir mane, padaryti savo sielos rentgeną. Prasmė tai nesusikaupti ant šito, kas matoma akimis, kas išorinė, bet matyti giliau, atpažinti tikrą intenciją, priežastį, troškimus. Šv. Paulius Tesalonikiečiams atidaro savo širdį, kurioje nėra jokios apgaulės, nedoro tikslo, nei klastingumo. Taip pat šv. Liudvykas, šios dienos ir Pasauliečių pranciškonų ordino globėjas, skatina savo sūnų priimti ramiai ir su dėkingumu visus rupesčius, žinodamas, kad jie tarnauja jo gerumui, ir tikriausiai pats užsitarnavo juos.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.