Investicija

Posted by in apmąstymas

Viešpaties artumas garantuoja ir atgaivina ir išorinį grožį ir vidinę laisvę. Šitą labai gerai suprato šv. Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas, kuris atsisakė pasaulio linksmybių, o pasirinko evangelišką tobulybę. Jis neapsiriko – laimėjo daugiau negu svajojo ar tikėjosi.