Kaip tapti šventuoju?

Posted by in apmąstymas

Kai skaitome apie šventuosius ar žiūrime i jų pavaikslus dažnai galvojame, kad jie nuo pat motinos įsčių buvo šventaisiais ir nereikėjo jiems stengtis, kad dabar būtų danguje. Tačiau tai netiesa. Niekas nėra šventas nuo paties prasidėjimo, nei kilmė šito negarantuoja. Reikia pastangų ir tikros kovos. Ne kartą, šventieji parpuldavo ir atsikeldavo, Viešpatyje ieškodami stiprybės ir gailestingumo. Tegu šv. Augustino gyvenimo pavyzdys padeda mums suvokti, kad šventasis tai ne tas, kuris nenusideda, bet tas kuris atsikelia iš savo nuodėmių Dievo gailestingumo dėka. Ir todėl jie yra kitiems kaip žibintas, lyg švyturys laivams.