Liudijimas

Posted by in apmąstymas

Nors Jonas Krikštytojas neištarė Jėzaus vardo, nors niekas nereikalavo iš jo išsižadėti Viešpaties, nors nieko jėga nevertė įtikėti Dievą ir gyventi pagal Jo įsakymus, buvo nužudytas. Bet tai nebuvo paprasta mirtis, bausmė ar kerštas. Jonas buvo nukankintas dėl tikėjimo, nes buvo ištikimas tiesai – Tiesai, drąsiai skelbdamas tikras vertybes. Ir nors prarado nemažai, žiūrint pasaulio akimis, viską – gyvenimą žemėje, laimėjo viską, ko žmogui reikia – išganymą ir Dievo artumą.