Žvilgsnis

Posted by in apmąstymas

Jėzus visus aplanko, visiems tą pačią Evangeliją skelbia, nieko nepraleidžia, nepamiršta, nenuvertina ir tuo pačiu niekas nėra privilegijuotas, išskirtas iš kitų. Ir nors visur Jėzų priima į namus, su dideliu demėsiu klauso pamokymų, Jis niekur nėra pas save. Mesijas neieško žemiškos karalystės, jaukių namų, kampelio, apie kurį būtų galima pasakyti „čia mano“. Kristaus misijos tikslas – tai žmonių širdyse įskiepyti „vilties, kuri jiems skirta danguje“. Klausydami Dievo žodžį, matydami Viešpaties stebuklus, jausdami veikiančią Jo malonę žvelkime kaip Dievo Sūnus į dangų, kur Aukščiasiasis ir Amžinasis paruošė mums tikrus džiaugsmus.