Pasninkauti ar džiaugtis?

Posted by in apmąstymas

Katalikas ar tai žmogus, kuris atgailauja, visko atsisako, pasninkauja, ar tas, kuris linksmai gyvena, viskuo džiaugiasi, moka puotauti? Jėzus duoda aiškų atsakymą, kad Jo mokinys moka džiaugtis Viešpaties artumu, meile bei pergale prieš blogį ir mirtį, o taip pat moka sustoti ir susimąstęs dėkinga ir nuolankia širdimi apmąstyti Viešpaties kančią gailėdamasis dėl savo nuodėmių, silpnybių ir neištikimybių.

Kaip sako Koheletas: „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.“ (Koh 3,1).

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.