Jėzus Gynėjas

Posted by in apmąstymas

Jėzus pašaukė apaštalus ir iš jų sukūrė „Naujajį Izraelį” – Bažnyčią. Fariziejai, „Senojo Izraelio” atstowiai labiau laikydamiesi žmonių sugalvotų taisyklių negu Dievo duotų įsakymų užpuolė apaštalus, kad nesilaiko senųjų tradicijų. Kadangi Mesijo mokiniai nėra visiškai subrendę tikėjime, Jis pats gina juos nuo fariziejų priekaištų. Žmogaus Sūnus nurodė, kad Jis yra ir šeštadienio ir kiekvienos dienos, ir visų laikų Viešpats. Kad Jis yra fariziejų, senojo Izraelio ir apaštalų, Naujojo Izraelio Viešpats, visatos valdovas.

Viešpatie, apgink mus ir dar nesubrendusį tikėjimą mumyse sustiprink!