Patikima tarnaitė.

Posted by in apmąstymas

Dievas pasirinko Mariją ir atsidavė į Jos rankas kaip mažas vaikas, ir Jos globojamas buvo saugus. Marijoje Mesijas surado paguodą kentėdamas ant kryžiaus, ir taip Motina tapo Sūnaus bendrininke pasaulio išgelbėjime. Jėzus be jokios abejonės patikėjo Marijai visą Bažnyčią – silpnus, bet jau atpirktus tikinčiuosius. Kadangi Viešpats pamilo Nekaltąją Mariją pašaukdamas tokiems atsakingiems darbams, ir mes Marijai atsiduodame pavesdami save, savo šeimas ir visą Lietuvą Jos užtarimu ir globai Šiluvos šventovėje.