Dievo išmintis

Posted by in apmąstymas

Dievas, kuris ką pagalvoja ir suplanuoja, tą ir padaro, negali būti pavadintas tironu, nes Jis yra geras valdovas ir visi Jo sprendimai yra išmintingi bei teisingi. O tas, kuris bandytų Jam prieštarauti, nesutiktų su Jo nuomone, kažką kitaip norėtų padaryti, galu gale su nuolankia širdimi turi pripažinti, jog tik Viešpats yra teisingas. Tiems, kurie priešinasi Jo valiai joks džiaugsmas nėra tikras, o kiekviena rauda, problema, nelaimė yra per sunki.  Kadangi Jėzus bendrauja su tais, kurie vykdo Tėvo valią ir laikosi Dievo planų, viskas neša džiugesį, net didžiausi sunkumai, kuriuos lengva yra nešti.

Dieve, grok, o mes šoksime, giedok raudas, o mes verksime!