Dievo kelionė

Posted by in apmąstymas

„Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną“ apie tai, kaip reikia gyventi, morališkai elgtis, apie pasaulio ir visos kūrinijos grožybę bei apie jos Kūrėją, palaikantį  jos gyvybę, saugojantį ir gelbstintį nuo pikto. Viešpats skuba pas kiekvieną pranešti šią džiūgią žinią. Ir kaip stebėtina, kad užtenka paklausyti šių žodžių, kad gyvenimas pasikeistų, kad širdis atsiverstų, kad darbai taptų teisingi, o sąžinė atsibudusi pradėtų rodyti  šventumo kelią.

Viešpatie, leisk su Tavim keliauti ir pastoviai klausytis Tavo žodžių!