Tauri ir gera širdis

Posted by in apmąstymas

Viešpaties neatgrasina faktas, kad kartais su didesniu atsidavimu ir susižavėjimu klausydamas velnio pasiūlymų – pagundų pažeminu Jo žodį savo širdyje. Taip pat Jėzaus neatbaido mano neištikimybė, kai tikiu tik truputį, tik šiek tiek, greitai užsidegu ir lygiai greitai atvėsiu uolume. Dievas nepasiduoda, kai noriu būti ir tikintis ir pasaulio malonumų siekantis, kai noriu suderinti savo širdyje ir šventumą ir nuodėmingumą. Jėzus be paliovos skelbia Gerąją Naujieną, kol mano širdis taps tauria ir gera, geba priimti žodį, pagal jį gyvens ir atneš palaimintų vaisių.