Kiek kartų?

Posted by in apmąstymas

Muitininkas Matas tik vieną kartą išgirdęs Jėzaus kvietimą „Sek paskui Mane“ paliko savo nuodėmingą, netyrą, pilną išdavystės ir apgaulės praeitį ir pradėjo kurti naują ateitį Viešpaties artume.
Vieną kartą Jėzus pašaukė mane:„Sek paskui mane“, kai buvau paskendęs nuodėmėse, blogos draugijos apsuptas, sukčiavimo naudos apakintas. Dievas pakartojo man žodžius:„Sek paskui mane“, kai bijojau, kad galiu vėl pasukti į jau pramintą, dar neužžėlusį, senųjų nuodėmių taką. Mesijas vėl kreipėsi į mane sakydamas „Sek paskui mane“, kai piktasis ant mano kelio ėmė regzti pinkles. Viešpats dar kartą sakė „Sek paskui mane“, kai dėl išminties, patirties, jėgos ir šviesos stokos nežinojau, kokia kriptimi eiti.
Kiek dar kartų išgirsiu Kristaus „Sek paskui mane“? Kada pagaliau pradėsiu kurti savo gyvenimą Viešpaties artume?