Priežastis

Posted by in apmąstymas

Erodas išgirdęs apie Jėzų ir Jo mokinius darančius Jo vardu įvairius stebuklus išsigando ir norėjo pamatyti Mesiją. Būtent, ar mane nejaudina, kai girdžiu skambantį varpą kviečiantį į sekmadienio mišias? Ar nepradedu galvoti apie gyvenimo trapumą, kai matau laidotuvių katafalką savo daugiabūčių kieme? Ar kartais truputį nepykstu ant Dievo matydamas nusikaltėlius smarkiai nusižengusius, o išteisintus dėl įrodymų trūkumo? Kiekviena priežastis susitikti ir pakalbėti su Dievu yra gera, jeigu tik išdrįstame su nuolankumu ir tiesoje atsistoti prieš Viešpatį. Be Jo „daug sėjome, bet mažai nuvalėme; valgome, bet niekada negana; geriame, bet niekada neužtenka, rengiamės, bet nė vienam nėra šilta, ir kas šį tą užsidirba, tas deda į kiaurą maišą“.