Mesijas žino.

Posted by in apmąstymas

Jėzus nenori, kad žmonės klystų ir neteisingai suprastų Jo misijos tikslą. Išgirdęs, kai visų apaštalų vardu ir Šventosios Dvasios įkvėptas Petras išpažįsta Jį, kaip Kristu – Mesiju (graikiškai – hebraiškai: „Pateptasis”), tik jiems atskleidžia savo pašaukimo detales. Per kančią, atmetimą, nužudymą Jėzaus kelias veda į prisikelimą, o jo esmė ir vaisiai tai žmonijos išgelbėjimas.
Ar dar ieškau savo gyvenimo kelio? O gal dar neišpažinau Jėzų savo Mesiju besąlygiškai pasitikėdamas Juo?