Tarp mūsų

Posted by in apmąstymas

Žmonės matydami Jėzaus neįprastus darbus galvojo, kad Jis galingas stebukldarys, kuris išpildys visus jų norus, sekmingas karvedys, kuris išlaisvins juos nuo Romėnų okupacijos, geras karalius, kuris garantuos jiems laimingą ateitį. Tuo pačiu Kristus kalba apie savo meilę visai žmonijai, su kuria nori būti labai arti. Taip arti, kad ryžosi ateiti į šį pasaulį ir gyventi tokį patį gyvenimą: nuo prasidėjimo, per gimimą, vaikystę, jaunystę, suaugusiojo žmogaus metus iki mirties. Ir kaip kiekvienas iš mūsų Dievas buvo pavargęs ir miegojo, valgė, verkė, džiaugsmingai šypsojosi…Taip parodė, kaip turi atrodyti gero, sąžiningo žmogaus gyvenimas. Bet tai buvo dar Viešpačiui „per toli“ nuo kurinių. Suprasdamas mūsų silpnybę ir nuodėmingumą vedančius į velnio nelaisvę, panorėjo, Jam būnant nekaltam mirti ant kryžiaus už mus visus, kad būtume laisvi ir gyvi.