Šventumo išmera

Posted by in apmąstymas

Nei karaliai, nei turtuoliai, nei stipruoliai, bet tarnaujantys besąlygiškai ir nesavanaudiškai yra didūs Dievo akyse. Padėti, sušelpti, padovanoti šypseną, išeikvoti jėgas ir prarasti laiką dėl kažkokio vaiko – tai darbai rodantys ar Viešpaties gerumas ir meilė bent šiek tiek pakeitė mūsų požiūrį ir mąstyseną. Daug yra tokių „vaikų”, kurie nors seniai gimę, bet dar nesuvokia, kad be Dievo nėra prasmės keltis ryte iš lovos, kad neverta sunkiai dirbti, nes materialiniai turtai neduoda laimės, kad gyvenimas nesibaigia su mirtimi mylimo šeimos nario. Viešpats tikrai nėra nusistatęs prieš mus – Jis visada yra su mumis.