Kas kaip Dievas

Posted by in apmąstymas

Kartą egzorcizmo metu demonas pasakė kunigui-egzorcistui: „Vakar naktį atėjau pas tave kankinti tavęs, bet nieko negalėjau padaryti, nes prie tavo lovos stovėjo kunigaikštis Mykolas. Kodėl jis tau padeda???” Todėl verta dažnai kviesti šventus Arkangelus, kad mums padėtų – Viešpats duoda juos mums kaip apsauginius ar gidus, kartais per juos įspėja mus ir pamoko tikro nuolankumo Dievo akyse. Kas kaip Dievas!