Pasaka ar tiesa?

Posted by in apmąstymas

Dievas išmintingai ir stebuklingai sukūrė visą pasaulį, ir šitą, kurį matome, ir tą, kurio kūno akimis neregime, tačiau Jam viskas yra žinoma, nuo Jo priklauso ir tik Jame viskas turi prasmę. Nors žmogus yra „kūrinijos karūna“, sukurtas pagal Aukščiausiojo paveikslą ir panašus i Jį, nėra galingiausias. Dvasinių būtybių tobulesnis pažinimas, įžvalgesnis protas ir tvirtesnis pasiryžimas viršija žmonių jėgas. Vis dėl to, tos dvasinės būtybės, paklusnios Viešpaties valiai, ne tik be paliovos stovėdamos prieš Dievą šlovina Jį, bet ateina silpniesiems žmonėms padėti tikėjimo kelyje, saugoti nuo nelaimių ir paguosti nesėkmėse, pamokyti ir patarti pagundos metu. Taip jos tampa angelais – Dievo pasiuntiniais. Tai ne pasaka skirta mažiems vaikams, tai rimta ir tikra tikėjimo tiesa.

Tą dieną maldose prisiminkime policininkus ir kitų tarnybų pareigunus.