Rožinio galia

Posted by in apmąstymas

Kai kurie kaltina katalikus, tada, kai jie garbina ir meldžiasi Marijai stato ją viename lygmenyje su pačiu Dievu. Tačiau tikintieji pripažįsta, kad „Dievui nėra negalimų dalykų”, o Marija tai „Viešpaties tarnaitė”, kuri sutinka su Dievo valia ir įvykdo Jo planus. Mums prašant Nekaltosios Dievo Motinos užtarimo, jinai maldauja savo Sūnų mūsų intencijomis, o Jėzus, mylintis savo žemiškąją gimdytoją, išklauso ir išpildo tuos prašymus. Apie maldos į Mariją neįprastą vertę kalba šv. Jonas Vianėjus: „Tik viena <<Sveika Marija>> gerai sukalbėta sudrebina visą pragarą”. Taigi, kas ten darosi, kai kalbame rožinį? O kaip pasikeičia širdis žmogaus, kuris atsidavė Marijos globai?

Karaliene šventojo rožinio, melski už mus!