Dosnus davėjas

Posted by in apmąstymas

Kai žmogus prašo Dievą malonės, ne visada ją gauna. Kartais gauna vėliau, kartais gauna kažką kitą – Viešpats geriau žino ką, kada ir kiek duoti žmogui. Tačiau yra viena dovana, kurios Dievas niekados neatsako žmogui, kurią teikia iš karto, greičiau negu tėvai pamaitina savo alkaną vaiką, greičiau negu tėvai išgelbėja savo vaiką iš pavojaus. Ta dovana – tai Šventoji Dvasia.