Ženklas

Posted by in apmąstymas

Kad  ženklas būtų tinkamai suprastas reikia atitinkamų atpažinimo kodų; kitaip tikrovė, apie kurią mums kalba liks lyg neįšspresta mįslė ar paslėpta realybė. Ar Jėzaus žodžiuose atpažįstu Išmintingo Viešpaties pamokymus įšganimo kelyje, Šventojo įspėjimus apie gręsiantį blogį ir nuodėmę, paguodas sunkumuose ir Dievo ištikimos meilės išpažinimus? O gal dar su savo tamsia širdimi, pilna nenoro atsiversti ir atgailauti, sedžiu savo žemės pakraščiuose bei net nesvajoju klausyti gerų, atgaivinančių žodžių ir Nukryžiuotajame išpažinti savo Išganytoją?