Kūnas ir siela: kas svarbesnė?

Posted by in apmąstymas

Kūnas ir siela: kas svarbesnė?

Kiek kartų per dieną plaunu rankas? Kaip dažnai valau dantis? Ar ilgai po sunkaus darbo, kai esu purvinas ir suprakaitavęs, neeinu į dušą?
Ar su uolumu rūpinuosi savo sielos tyrumu, puoselėju savo dvasinį gyvenimą, stiprinu ryšį su Dievu? O gal manau, kad tik * gyvūnai turi sielas,  o man nieko nereikia daryti, nes jos neturiu?
Kas yra svarbesnė: kūnas ir siela?

 

* Kad žmogus turi sielą atpažįstame dėl proto (žmogus svarsto, mąsto, supranta, kad jis yra atskira būtybė, mokosi ir mokina kitas kartas) ir laisvos valios (sprendžia, pasirenka net prieš logiką) bei sąžinės, kuri teisia kiekvieną darbą jau prieš jį darant žmogui, jį darant ir jau padaręs. Gyvūnai gyvena pagal įskiepytą instinktą, kurį turi ir žmogus.