Vargas

Posted by in apmąstymas

Šios dienos Evangelijoje Jėzus net keturis kartus kreipdamasis į fariziejus ir Rašto aiškintojus ištarė „Vargas jums”. Viešpats priekaištauja jiems, nes aukoja Dievui tai, kas nereikšminga, nevertinga, o praleidžia, kas svarbu ir gražu Aukščiausiojo akyse. Toliau Mesijas bara Izraelio dvasinius vadavus, kad ieško ne Dievo garbės, o savo. Panašiai, jie nesuranda Dievo Sūnaus pritarimo savo darbams, nes nėra šventi, pavyzdingi, o tik paprastus tikinčiuosius papiktina, o net iš jų daug daugiau reikalauja negu iš savęs.
Ar Jėzus gali apie mane pasakyti „palaimintasis”?