Tiesa

Posted by in apmąstymas

Fariziejai išgirdę tiesą apie savo netobulybes ir nuodėmes įsižeidė ir bandė atsikeršyti ieškodami Jėzaus žodžiuose kažkokios netiesos. Tikrai, nėra miela išgirsti, kad turiu kažkokią, net mažiausią, silpnybę, tačiau kitaip neįmanoma sužinoti, jog ją (jas) turiu ir pradėti atsivertimo procesą. Dievo kantrybė ir mokymo išmintis yra stebėtina, ne iš kart atidengia visas tiesas apie mano niekšybę, bet po truputį, kad nepalūžčiau, o pasitaisyčiau.
Šventoji Nukryžiuotojo Jėzaus Marija (Mažoji Arabė) užrašė Viešpaties žodžius: „Nusidėjeliai, neklausiu jus, kodėl nusidėjotė, bet kodėl neatsiverčiate”.