Nuodėmė „amžina”?

Posted by in apmąstymas

Daug yra visokių nuodėmių, o didžiausias nusikaltimas tai Viešpaties išsižadėjimas. Bet Jėzui tai nėra problema – kaip kitas, taip ir tą nuodėmę atleidžia, sudegina, ištrina, o vienintelis ženklas, kad nusidėjau tai Jo stigmos. Kristus yra pasiryžęs viską man atleisti ir jeigu reikėtų, bet nereikia, Jis dar kartą mirtų dėl manęs.
Tačiau, kai neigiu Dievo gailestingumo galią, jei neatpažįstu ir neišpažįstu Šventosios Dvasios veikimo pasaulio istorijoje, jei  nematau Jos globojančios ir vedančios rankos, o matau tik piktojo įtaką savo gyvenime, joks atleidimas nepalies mano širdies. Tada amžinai paskęsiu nuodėmių gelmėse.
Viešpatie, išpažįstu Tave viso pasaulio akivaizdoje ir kartu su šv. Pranciškumi skatinu visą kūriniją šlovinti Tave.