Strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti

Posted by in apmąstymas

Kaip pirmą kartą Viešpats Jėzus buvo atėjęs savo Brangiausiuoju Krauju atpirkti iš nuodėmės vergijos visus žmones, taip netrukus ateis antrą kartą su savo šlove pakviesti į savo amžiną draugystę. Nei vieno nei kito Dievo apsilankymo neužsitarnavau nei nebuvau ir nesu vertas, net negalvojau, nei neišdrįsčiau svajoti, kad pats Kūrėjas gali dėl manęs tiek daug padaryti. Jo meilės visiškai nežinojau, nes buvau paskendęs silpnybėse ir apakinas blogio. Bet dabar, patyręs laisvinančią malonę ir įtrauktas į Amžinojo planų įgyvendinimą, privalau laukti antrojo Mesijo ateijmo: budėti tinkamai apsirengęs ir liepsnoti tikru ilgesiu.