Už viską atlygis

Posted by in apmąstymas

Kova su savo troškimais ir silpnybėmis, negerais pripratimais nėra lengva. Bet kas pasakė, kad bus lengva: jei pats Jėzus žemiškojo gyvenimo metu patyrė sunkumų, kodėl aš noriu gyventi atsipalaidavęs ir turėti „šventą ramybę”? Jeigu ne dėl meilės Išganytojui, tada bent suvokdamas, kad „atpildas už nuodėmę – mirtis”, turiu vengti nedoro kelio ir pateikavimo savo įnoriams.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.