Lygintis su …

Posted by in apmąstymas

Į pripildytą stiklinę jau daugiau įpilti neįmanoma ir nepykstu, kad netelpa joje tiek vandens kiek dideliame puode. Kai siekiu šventumo negaliu lygintis su kitais, nes jų šventumo galimybė yra kitokia. Taip pat kitų silpnybėse negaliu ieškoti pateisinimo savo nupuolimams. Tikslas – tai aukščiausias šventumas, toks, koks tik įmanomas. Nes tada, tik tada, Viešpats dosnia ranka įleis į savo karalystę, kur galėsiu ramiai augti ir toliau nešti vaisių. Kitaip baigsiu kaip visos mano sudegintos aukos arba pridengs mane griūnančio bokšto plytos.
Viešpatie, Tu esi šventas – parodyk savo šventumą ir mokyk mane jo. Duok dar vienerius metus ir atnešiu visą stiklinę vaisių.