Nuolaidos, posezoninis išpardavimas bei dangus

Posted by in apmąstymas

Nesąžiningas prievaizdas pasielgė panašiai, kai šiuolaikiniai prekybininkai. Jie gundo klientus nuolaidomis neperkamoms prekėms, kurių kaina pirma buvo pakelta, kad atgautų bent dalį pinigų.

Jėzus tuo palyginimu moko mus, kad kova dėl dangaus, net kai atrodo, jog jį visiškai praradome, turi prasmę. Juk Viešpats nenori mūsų pražūties, bet atėjo išgelbėti kiekvieną žmogų.

Prašykime Dievą, kad teiktų mums ištikimybės Jam malonę, išminties nebandyti Jo ištikimybės, uolumo protingai naudotis Dievo gailestingumu nelaukiant paskutinio momento.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.