Kas yra mano Viešpats?

Posted by in apmąstymas

Kai Dievas yra pastovus savo pažaduose, aš blaškausi kam geriau tarnauti. Viešpačiui nėra jokių paslapčių ir neįmanomų dalykų, todėl ir mano širdis Jam nėra nepasiekiama. Tačiau, kai mano gyvenimą valdo mamona, kai dievišką meilę, kuri priklauso tik Kūrėjui, skiriu kūriniams, kai trokštu ir ieškau bet ko tik ne savo Viešpaties, Dievas tyliai pasitraukia gerbdamas mano laisvą valią ir apsisprendimą. Pastebėjęs, jog dėl mano silpnybės ir nepastovumo mano širdyje nebėra vietos Mylimajam Išganytojui, drąsiai reikia išmesti viską, kad Jo vardą garbinčiau amžiais. Juk Jis yra svarbiausias!