Matoma Jo akyse

Posted by in apmąstymas

Jėzus matė ašaras savo Tėvo akyse, kai Jis kūrė tave, savo šventovę, kurioje troško gyventi. Todėl visada iš visos širdies atkakliai kovos, kad tavo širdis būtų laisva Jo Tėvui – išimtinai Jam. Jeigu nori pamatyti, kaip labai myli tave ir kaip labai myli savo Tėvą pažvelk į Jį aprašytą šios dienos Evangelijos fragmente – ten viskas matoma Jo akyse.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.