Laimingas tarnas

Posted by in apmąstymas

Dievas yra visų darbų pradžia, įvykdymas ir pabaiga – Jis duoda įkvėpimą, lydi savo išmintimi ir savo garbe apdovanoja ištikimuosius tarnus. Žmogus paklusnus įsakinėjančiam Dievo žodžiui neklysta, yra saugomas nuo nereikalingų kančių, vengia atimančių laisvę nuodėmių, nėra blogio pažemintas, kad skanautų kartumą, veltui nepraranda jėgų, neišeikvoja talentų ir gabumų, pats auga, bręsta, tampa tobulesnis, šventesnis ir laimingesnis. Vien nauda!* Tebūna Tavo, Dieve, valia!

*šv. Pranciškus „Paraginimas broliams“: „Mieliausieji broliai ir amžiams palaimintieji sūnūs, klausykite manęs, klausykite savo Tėvo balso: pažadėjome įvykdyti didelius dalykus – mums yra pažadėti dar didesni. Įvykdykime šiuos – ilgėkimės anųjų. Trumpas malonumas – amžina bausmė. Nedidelė kančia – nesibaigianti šlovė. Daug pašauktųjų – maža išrinktųjų. Atpildas visiems. Broliai, kol turime laiko, darykime gera.“