Ieškojimas

Posted by in apmąstymas

Matydamas aplink daug blogio ir pilną nuodėmių savyje pradėjau ieškoti Dievo karalystės. Jokio skelbimo laikraštyje, jokios reklamos televizijoje, jokio plakato autobusų stotelėje. Niekur nė žodžio, nė rodyklės, nė pasakinėjimo. Kol Dievo gailestingumo žaibas netrenkė mane prie klausyklos grotelių, kol tvykstelėjimas neapšvietė mano širdies Komunijos metu, nežinojau, kad Dievo karalystė yra tuoj pat, jau tarp mūsų.