Gailestingoji Motina – melski už mus!

Posted by in apmąstymas

Kaip Marija savo glėbyje supo kūdikėlį Jėzų prakartėlėje ir kaip stovėjo po savo Sūnaus kryžiumi kentėdama kartu su Juo, taip Marija yra su mumis džiaugsmo ir sėkmės akimirkomis bei budi prie mūsų kančios ir nelaimės laiku. Todėl paprasta Izraelio duktė sulaukė Dievo įvertinimo ir žmonių pasitikėjimo. Nuo pirmųjų Bažnyčios dienų Marija yra vadinama Dievo Motina ir mūsų gailestingoji Motina, globėja, kuri su meile žvelgia iš Aušros Vartų į visus savo vaikus.