Medis

Posted by in apmąstymas

Turtingas, įtakingas, išlepintas ir smalsus Zachiejus pasiekdavo viską, ko tik užsinorėdavo, nes bandė įrodyti kitiems, jog nėra blogesnis, nors yra mažo ūgio. Bet Jėzaus apsilankymo dieną Jericho mieste medis tapo jo atsivertimo vieta. Muitininkų viršininke Jėzus pamatė silpną žmogų, kuris pastoviai neįvertina savęs – Dievo vaiko, kuris yra įnorių tempiamas ir blaškosi kaip plevėsuojanti vėliava, kuris pražūvo pasaulio painiavose išnaudodamas kitus.
Medis – tai pirmųjų tėvų nuopuolimo rojuje ženklas bei mūsų atpirkimo ant Golgotos ženklas. Medis – tai Zachiejaus nuodėmių stiprybės ženklas ir Jėzaus galingesnio žvilgsnio, meilės ir gailestingumo ženklas.